Kutakat uassit (D’autres enfants)

Artiste
Shanipiap
Mis en vente
2017
  1. Kutakat uassit (D’autres enfants) -:-- / 0:54

Kutakat uassit

Uinuau petakueshipan tshi(s)hennut nutshemit
Uinuau petakueshipan tshi(s)hennut nutshemit
(Ni)tshish mak tatuetamuet utenat
(A)uassit euanen(i)tit euatakau utessiuau

Tante ma ek tshetutamak
Tante ma ek tsheïtueïak

Solo musique

Ma tshuï uitsheun usham nin ek nuïshtaten
Ma tshuï uaten eshenakut n(i)te etaïan
Niminuen(i)ten minashkuat eshtateïan
Nipamuten niminuaten etshitapian

Peïkun pineshish euepaut nuapaten
Peïkun pineshish euepaut nuapaten
Nuap(a)maut atikut miam ueshkat
Utat petashinteut nete mamit utshepanut

Tante ma ek tshetutamak
Tante ma ek tsheïtueïak

Man(i)tshishikashu nissen(i)ten manuen(i)takut
Utshit nete nutashitshe unuetamit
Ma tshuï uap(a)maut kie uinuau kuetakat innut
Uteït uïu tshe ueuet(i)nenanu mamu

Uinuau petakushipan tshi(s)hennut nutshemit
Uinuau petakushipan tshi(s)hennut nutshemit
(Ni)tshish mak tatuetamuet utenat
(A)uassit euanen(i)tit euatakau utessiuau

Tante ma ek tshetutamak
Tante ma ek tsheïtueïak

Tante ma ek tshetutamak
Tante ma ek tsheïtueïak


Auteur : Shanipiap © Tous droits réservés